Raportet dhe Certifikatat

 • LX -01 krem pluhur latex 5g

 • LO-01 krem pa pluhur latex 5g

 • NPF 3001-3006 nitril 6N blu pa pluhur 3,5 g

 • NPF 2001-2006 nitrile 6N manushaqe pa pluhur 3,5 g

 • NPF 2001-2005 29 cm nitril 6N pa pluhur ekstra i gjatë 5,5 g

 • NPF 2001-2005 9N doreza nitrili pa pluhur ekstra e forte 6g

 • VGPF 1001-1005 vinyl 3.6N transparente pa pluhur 5g

 • VNPF 2001-2005 vinyl/nitril 4.4N blu pa pluhur 6g

 • NPF 2001-2005 nitril 6N blu pa pluhur 4,5 g

 • NPF 3001B-3006B nitril 6N i zi pa pluhur 3,5 g

 • NPF 4001-4005 6N nitril pa pluhur i zi 5g

 • DNOP 2001-2004 doreza me dorezë me kapje të plotë nitrili, portokalli pa pluhur 8,5 gram

 • Çfarë do të vijë së shpejti.....

  Doreza nitrili të sterilizuara

  Doreza lateksi të sterilizuara

  Doreza poliizopreni të sterilizuara