Správy a certifikáty

 • LX -01 latexový krém v prášku 5g

 • LO-01 latexový krém bez prášku 5g

 • NPF 3001-3006 nitril 6N bezprašný modrý 3,5 g

 • NPF 2001-2006 nitril 6N bez prášku fialová 3,5 g

 • NPF 2001-2005 29cm nitril 6N bez prášku extra dlhý 5,5g

 • NPF 2001-2005 9N nitrilové rukavice bez prášku extra silné 6g

 • VGPF 1001-1005 vinyl 3,6N bez prášku transparentný 5g

 • VNPF 2001-2005 vinyl/nitril 4,4N bezprašný modrý 6g

 • NPF 2001-2005 nitril 6N bezprašný modrý 4,5 g

 • NPF 3001B-3006B nitril 6N bezprašný čierny 3,5 g

 • NPF 4001-4005 6N nitril bez prášku čierny 5g

 • DNOP 2001-2004 nitrilové rukavice s plným úchopom bez prášku oranžové 8,5 gramu

 • Čo sa chystá.....

  Sterilizované nitrilové rukavice

  Sterilizované latexové rukavice

  Sterilizované polyizoprénové rukavice