Fraktpolicy

Det kan finnas vissa problem med tullklarering när slutdestinationen är utanför EU. Setino tillhandahåller alla nödvändiga fakturor och packlistor för kunden. Köparen ansvarar för tullklareringen i sitt eget land och importtullen måste betalas av köparen ensam.