Shipping policy

Ndoshta ka disa çështje të zhdoganimit kur destinacioni përfundimtar është jashtë BE-së. Setino do të siguronte të gjithë faturën dhe listën e paketimit të nevojshëm për klientin. Blerësi është përgjegjës për zhdoganimin e vendit të tij dhe detyrimi i importit duhet të paguhet vetëm nga blerësi.