Warunki świadczenia usług

PRZEGLĄD
Ta strona jest prowadzona przez SETINO. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do SETINO. SETINO oferuje tę stronę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki korzystania z usługi", "Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z serwisu są uważane za ofertę, ich przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z serwisu.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom Korzystania z Usług. Z najbardziej aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na stronie Shopify Inc. Dostarczają nam oni platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i Usługi.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na umożliwienie korzystania z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.
Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani też nie może, korzystając z Serwisu, naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub pogwałcenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizować żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENY
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub Usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub Usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotu: [LINK DO POLITYKI REFUNDACJI].
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputerowy kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub Usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub Usług składane na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, Usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień wykorzystujących ten sam adres rozliczeniowy i/lub wysyłkowy. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia o tym fakcie, kontaktując się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się do podania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotów: [LINK DO POLITYKI REFUNDACJI].

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych przez stronę jest całkowicie na Twoje ryzyko i uznanie i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców).
Możemy również, w przyszłości, oferować nowe Usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub Usługi również będą podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki osób trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę zawartości lub dokładności, nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za żadne inne materiały, produkty lub Usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z jakimikolwiek stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do tych osób.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle pewne konkretne zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze przekazane nam przez użytkownika. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) płacenia wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE
Przekazywanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce Prywatności, z którą można zapoznać się tutaj: [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI].

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Sporadycznie na naszej stronie lub w Serwisie mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE
Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) w celu nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, prawa lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishu, pharmingu, pretekstu, spidera, crawlowania lub scrape'u; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) do ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Serwis i wszystkie produkty i usługi dostarczane do użytkownika za pośrednictwem Serwisu są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku SETINO, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa, lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z Serwisu lub produktów nabytych za pośrednictwem Serwisu, lub w przypadku innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Serwisu lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić SETINO i naszych rodziców, filie, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wniesionymi przez osoby trzecie w związku z lub wynikającymi z naruszenia tych Warunków Użytkowania Serwisu lub dokumentów, które zawierają odniesienia, lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy przetrwają rozwiązanie niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki Korzystania z Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług, lub gdy przestanie korzystać z naszej strony.
Jeśli według naszej oceny nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane przeciwko stronie sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu węgierskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH KORZYSTANIA Z USŁUGI
Z najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez zamieszczenie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków Świadczenia Usług należy kierować do nas na adres contact@setino.com.